19/09/2023

חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"

 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"
 חדר לחייל שלחם במבצע "צוק איתן"