שלב א - גיבוש פרוגרמה

הכרת הלקוח על רצונותיו, חלומותיו ושאיפותיו.וכמובן גם תקציביו. במקביל הכרת האתר,על יתרונותיו וחסרונותיו. ייצור פרוגרמה תכנונית העונה על דרישות הלקוח ותנאי האתר יחדיו.

01/01/2017
 

שלב ב - תכנון ראשוני

בשלב זה תוצג הצעת תכנון ראשונית המציגה את השינויים הנדרשים בתוכנית הקיימת על סמך הפרוגרמה הנדרשת.

01/01/2018
 

שלב ג - תכנון סופי

הצגת תוכנית סופית לביצוע, לאחר בחינת כל החלופות שתוכננו. המראה את מבנה החלל עם הריהוט שבו.

01/01/2019
 

שלב ד - תכנון מפורט

הכנת סט תוכניות עבודה מפורטות לביצוע, כולל פרטים ופרטי גמר. בהתאם לנדרש.

01/01/2020
 

שלב ה - עיצוב פנים-שלב ראשון

בחירת חומרי גמר כגון: חומרי ריצוף, חיפויי קירות ומשטחים, דלתות וחלונות. בחירת כלים סניטריים ואביזרים לחדרי שירותים ואמבטיה. תכנון נגרות קבועה: מטבח, ארונות חדרי שינה ואמבטיה.

01/01/2021
 

שלב ו - עיצוב פנים-שלב שני

בחירת ריהוט נייד ובדי ריפוד. בחירת גופי תאורה. בחירת פרטי עיצוב כגון: שטיחים, וילונות, תמונות וכו'.

01/01/2022
 

שלב ז - ביקורים באתר

ביקורים באתר בנקודות מפתח בלבד בתהליך הבנייה, לצורך בדיקת תאימות בין התוכניות לבין הביצוע שלהם בשטח. בהתאם להיתר בשטח מהקבלן המבצע מסירת הפרויקט ע"י המעצב והקבלן ללקוח בגמר ביצוע.

01/01/2023