____________________________________________________________________________________________________________________
עברית  |  English  |  French  |  
 
                
 
                                                     Appartement à Netanya                                                                         Appartement à Ganei Tikva                                                                                                                                                          
 
                                                            Appartement à Yavne                                                                              Appartement à Rishon Lezion                                                                    

                                                            
                                                   Appartement à Rehovot                                                                                           Attique à Modiin                                                                                                   
 
 
                                               Une maison privée dans le Sharon                           Une chambre pour un soldat qui a combattu dans l'opération Eitan                                                                     
                                            
           
                                          Appartement de père en fille à Rishon LeZion                                                                              Duplex à Modin                                                                              
                                               
                                                     Appartement à Ramat Gan                                                                     Maison privée 1 à Ness Ziona                                                                                           
                                                                                                                 
 
                                                                Logement à Sharon                                                                              Penthouse à Holon                                                                                             
                                                                                                           
       
                                                            Un coiffeur à Ness Ziona                                                   Appartement pour investissement pour un entrepreneur à Rishon LeZion                                                                                                     
                                              
       
                                                            Maison privée 2 à Ness Ziona                                                                                         Différentes simulations 
                                                             
                                                     
     
avant et après
 
                                                                                                                                       
 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
                              
 
    עמית קדר    כרמל 5 רחובות  7630505   טלפקס:  08-9403652   נייד: 054-9988316    amit@kandesign.co.il  
 
    Amit Kedar    Carmel 5 Rehovot 7630505   TeleFax:  08-9403652   Mobile: 054-9988316    amit@kandesign.co.il